★★★★★

Acordul de credit romano-german

 
Generalităţi 1. Pentru a face posibilă executarea programului prevăzut pentru reconstrucţia economiei româneşti, Guvernul german se va îngriji ca să fie acordate credite suficiente pentru următoarele afaceri de livrări îndeaproape indicate. Pentru a ţine seama de situaţia specială în care se găseşte actualmente economia românească, Guvernul german este gata de a acorda pentru aceste credite dobânda excepţională de 3,5%. Guvernul român din partea sa se va îngriji ca şi consumatorul român să beneficieze în întregime de dobânda excepţională germană, precum şi de celelalte condiţii favorabile în care se fac livrările germane. 2. Conform înţelegerilor avute, urmează să se execute în timpul următorilor 10 ani, în special următoarele programe de livrări: Livrările de: a)maşini agricole şi unelte, b)Instalaţii pentru industria agricolă şi pentru înnobilarea producţiei agricole, c)construcţii de căi ferate, d)construcţii de conducte pentru transportul petrolului (Pipe–Line), e)maşini pentru construcţia drumurilor, f)instalaţii pentru irigaţii, g)instalaţii pentru lucrări edilitare ale administraţiilor de stat şi comunale (instalaţii electrice, instalaţii pentru aprovizionarea cu apă, canalizări, frigorifere etc.) precum şi staţii de emisiune pentru radio şi pentru întreprinderile de stat. 3. Pentru primul an de livrare este prevăzută executarea afacerilor de livrări mai jos notate, în condiţiile de credit convenite în capitolele ce urmează: a) livrarea de maşini agricole şi unelte. b) livrarea de materiale de căi ferate pentru Căile Ferate Române. c) livrarea de conducte, pompe şi instalaţii Diesel pentru conducta petrolieră Ploieşti–Giurgiu, d) livrarea de maşini pentru construcţia drumurilor. Livrarea de maşini agricole şi unelte 4. Guvernul german se va îngriji ca firmele respective germane din industria maşinilor agricole să pună la dispoziţie, spre a fi livrate României în cursul anului 1941,următoarele maşini agricole şi unelte: cca. 2.000 bucăţi tractoare; cca. 2.000 bucăţi pluguri pentru tractoare; cca. 250 bucăţi maşini de treierat; cca. 1.200 bucăţi cositoare cu legătură; cca. 30.000 bucăţi pluguri pentru tracţiune animală; cca. 30.000 bucăţi grape pentru tracţiune animală; cca. 75.000 bucăţi ustensile de prăşit; cca. 5.000 bucăţi maşini de semănat în rânduri; cca. 3.000 bucăţi maşini de semănat porumb în rânduri; cca. 1.000 bucăţi cositoare (de cereale); cca. 1.000 bucăţi vânturătoare; cca. 500 bucăţi maşini de curăţat sămânţă. Contravaloarea comenzilor se va ridica la circa RM, 32.000.000. 5. Guvernul român va însărcina cu facerea comenzilor Centrala de Cumpărare, care va fi formată din diferite instituţii de credit, ca: I.N.C.O.P., Creditul Agricol Ipotecar etc. Această Centrală de Cumpărare va încheia contractele de livrări cu diferitele firme germane. 6. Firmele respective germane pentru livrarea de maşini agricole şi unelte sunt cuprinse în „Comunitatea de muncă pentru exportul de maşini agricole în România” (Arbeitsgemeinschaft Landmaschinenausfuhr Rumänien). Comunitatea de muncă va conveni cu Centrala de Cumpărare contracte de livrare unitare şi condiţii de livrare unitare şi stă la dispoziţia Centralei de Cumpărare cu informaţii tehnice privitoare la executarea programului de comenzi. 7. Contractele de vânzare cu agricultorul român le va încheia Centrala de Cumpărare. Aceasta se va servi, la vânzarea maşinilor agricole şi a uneltelor către cumpărătorul român de ,,Organizaţia de distribuire a firmelor germane de livrare”, existentă în România, care va pune la dispoziţie, pentru această acţiune, serviciile de deservire a clienţilor şi experienţa ei la sfătuirea şi la instruirea cumpărătorului. 8. Maşinile agricole şi uneltele urmează a fi livrate, pe cât posibil, la timp, în aşa fel, ca ele să poată fi întrebuinţate la lucrarea pământului şi la strângerea recoltei în anul 1941. În cazul când comanda se face imediat, pot fi livrate până la sfârşitul lunii martie 1941, următoarele unelte: 20.000 bucăţi pluguri pentru tracţiune animală; 7.500 bucăţi pluguri pentru prăşit; 650 bucăţi pluguri pentru tractoare; 800 bucăţi tractoare; 20.000 bucăţi grape. Pentru aplicarea programului integral, specificat la punctul 4 şi rămas neexecutat până la sfârşitul lunii martie 1941, ,,Comunitatea de muncă a industriei de maşini agricole” germană va lua de îndată contact cu forurile competente române. Având în vedere lucrările agricole din primăvara viitoare, pentru urgentarea livrărilor firmele germane vor oferi, în contul acestui contract şi maşinile şi uneltele potrivite ce se găsesc în rezervă în România, în măsura în care acestea sunt disponibile pentru acest scop. Factura se va face în RM. Plata se face la Berlin. 10. Pentru livrări sunt valabile preţurile interne germane dinainte de izbucnirea războiului, adăugându-se cheltuielile pentru fraht şi asigurări. 11. Livrarea se va face franco–staţia română de primire. 12. Pentru asigurarea plăţii sumelor facturate şi a dobânzilor, Centrala de Cumpărare va accepta, în numele şi sub răspunderea solidară a instituţiilor participante, poliţe în RM pentru capital şi poliţe în RM pentru dobânzi, ale firmelor furnizoare. Dobânzile încep să curgă din ziua primirii maşinilor. Poliţele de capital sunt scadente anual, în două rate, de fiecare dată la 30 septembrie şi 31 martie. Prima poliţă va fi achitată la 30 septembrie 1942 şi ultima la 31 martie 1947. Poliţele pentru dobânzi sunt scadente anual şi cuprind dobânzile pentru suma de credit rămas. Prima poliţă pentru dobânzi va fi achitată la 31 martie 1942. 13. Pentru fiecare livrare se vor emite deci 10 poliţe pentru capital şi 6 poliţe pentru dobânzi. Termenul emiterii poliţelor va fi convenit între firmele ,,Comunicaţii de Muncă” şi ,,Centrala de Cumpărare” română, stabilit fiind însă, că poliţele pentru capital vor fi în posesiunea firmelor furnizoare în momentul expedierii mărfurilor. 14. Taxele de poliţă de plată în Germania sunt suportate de furnizor, pe când toate taxele vamale, timbrele şi alte taxe din România le va suporta Centrala de Cumpărare. 15. Guvernul român se declară gata de a lua toate măsurile necesare pentru a face ca instituţiile româneşti respective să execute la timp plăţile scadente şi garantează aceste plăţi. Livrarea de materiale de cale ferată 16. Ambele guverne se vor îngriji ca Programul–imediat prevăzut de Căile Ferate Române pentru completarea liniilor importante de căi ferate (vezi I din Protocolul subcomisiei pentru completarea căilor ferate române din 23 noiembrie 1940), să fie realizat cu cea mai mare urgenţă. Ele vor interveni ca să se încheie de îndată contractele de livrare corespunzătoare între Căile Ferate Române care fac comanda şi respectivele firme germane furnizoare. 17. Preţurile convenite între Căile Ferate Române şi firmele germane furnizoare se înţeleg fără vamă şi franco frontiera română sau franco portul dunărean românesc. 18. Plăţile se fac în RM. Plata se face la Berlin. 19. Căile Ferate Române vor plăti preţul de cumpărare după livrare, în rate egale, trimestriale. Prima rată va fi scadentă la 31 martie 1942, ultima rată va fi scadentă la 31 martie 1947. 20. La încheierea contractului, Căile Ferate Române vor emite obligaţiuni în RM în valoarea preţului de cumpărare. Cât priveşte curgerea dobânzilor, scadenţa dobânzilor şi emiterea bonurilor de dobânzi, se aplică sensul punctului 12, aliniat 2 şi 4, precum şi al punctului 13, aliniat 2. 21. Ambele guverne sunt de acord ca în afară de Programul–imediat, să se execute cât se poate de repede şi alte livrări germane pentru Căile Ferate Române. Aceste livrări urmează să se execute pe cât posibil în cadrul programului de construcţie de la subcapitolul II din Protocolul pentru completarea căilor ferate române. Condiţiile de credit pentru Programul–imediat urmează să fie valabile, după sensul lor şi pentru Programul de completare, convenit însă, că livrările anului 1942 şi până la 31 martie 1943, şi livrările din anii următori, vor fi creditate cu termenele de plăţi respective. Livrări de materiale pentru conducta petrolieră de la Ploieşti la Giurgiu 22. Ambele guverne se vor îngriji ca (!) construcţia unei conducte petroliere de la Ploieşti la Giurgiu să fie executată urgent. Instalaţia care se construieşte în linia dublă, urmează să aibă o capacitate de transport lunară de 130.000–180.000 tone petrol. Conducta urmează să fie gata cel mai târziu până la 1 aprilie 1941. 23. Cele două guverne se vor înţelege asupra formei afacerii. Mai departe, Wifo, însărcinată din partea Guvernului german cu livrarea materialelor, şi Căile Ferate Române, însărcinate din partea Guvernului român cu construcţia conductei, vor termina de urgenţă negocierile deja începute asupra preţului de cumpărare a materialelor ce urmează a fi livrate de Germania şi asupra executării lucrărilor. 24. După terminarea construcţiei conductei se va întocmi un cont definitiv între Wifo şi Căile Ferate Române. 25. Amortizarea creanţei, rezultată în favoarea societăţii Wifo din acest decont, se va face în RM. Plata se va face la Berlin. 26. Căile Ferate Române vor plăti creanţa în RM rezultată din decont în 16 rate semestriale egale. Ultima rată va fi achitată la 30 iunie 1949. Căile Ferate Române vor remite societăţii Wifo obligaţiuni în RM pentru suma rezultată din decontul definitiv. Livrarea de maşini pentru construcţia drumurilor 27. Guvernul român doreşte ca într-un interval de timp, de trei ani să i se livreze maşini etc., pentru construcţia drumurilor, în valoare de cca. 60.000.000 RM, din care în primul an furnituri în valoare de cca. 25.000.000 RM. 28. Guvernul german va examina de urgenţă în ce măsură industria germană poate să pună la dispoziţie maşinile dorite. 29. Imediat după terminarea acestei examinări, urmează să se încheie contractele de livrare, în condiţiile generale de credit, care sunt convenite în capitolul III pentru livrările de material de cale ferată. Acest acord a fost semnat la Berlin la 4 decembrie 1940. Akkad
articole asemanatoare
Comentarii
Acest articol nu are niciun comentariu
adauga comentariu
bifeaza casuta antispam